"TRIUMPH OVER TARGETING" INTERVIEW WITH ATTORNEY & TARGETED INDIVIDUAL SUSAN.M

ATTORNEY SUSAN.M TALKS ABOUT BEING A TARGETED INDIVIDUAL, AND WHEN SHE ASKED FOR HELP, WAS ACCUSED OF BEING MENTALLY ILL!

DR.JOHN HALL TALKS ABOUT CUBA AND UNITING…… ..

VERVOLG MAART 2018

26 maart 2018

Elke keer als de boven buurman aan het hameren is, dan verplaatst hij dingen zodat hij Marie en mij weer op nieuwe plaatsen op ons lichaam kan raken. Marie heeft sinds een paar dagen een paar grote bloeduitstortingen op haar buik en sinds gisteren heeft ze ook een blaar op haar buik.

 

Bij mij doet hij ook nieuwe dingen, eerst begon hij op mijn linker eierstok te stralen, ik noem het stralen omdat het pijn doet en brand, ik heb maar een stuk plastiek op mijn huid gelegt, daarop hoorde ik getik, maar ik voelde geen pijn meer!

De volgende dag begon hij weer te timmeren en ja hoor, ik voelde nu pijn bij mijn rechter borst en hart, alsof het de spieren waren die hij pijn deed, het voelde anders dan anders (ik bedoel wanneer hij mijn hart en borst pijn doet) en Marie doet hij nu ook pijn aan haar benen.

 

De wijkagent was eergisteren 1 1/2 uur bij de vriend van de buurman op bezoek .....

 

P.S.Ik was vergeten om te melden dat toen Mary boodschappen aan het doen was en zij terug kwam in het hofje, zij enorm veel pijn voelde op haar hart. Het was de boven buurman die dit deed en daarom keek zij ook naar zijn raam. Zoals gewoonlijk hebben de daders altijd de gordijnen dicht of de luxaflex naar beneden als ze het doen, soms zie je ze schuilen, maar nu niet, hij had alles dicht maar was wel druk in de weer om haar pijn te doen. De buurman was thuis want ik hoorde hem boven heen en weer lopen, stiekemerd!

 

コンテンツへスキップ

Targeted Individuals in JAPAN

TARGETED INDIVIDUALS IN JAPAN

最初に観て下さい

 

加害者攻撃方法1

 

加害者攻撃方法2

 

防御対策

 

被害が軽くなった経緯

 

ロールプレイ

 

被害者の特徴

 

計測・検査について

 

要望・公開請求

 

情報等

 

問い合わせ

投稿日:2018年2月9日 投稿者: TI IN JPN

Difference between laser and microwave and power consumption

2018年3月12日更新

 

Martin Bott 「The V2K hearing effect can be done with radar.

 

But using laser is much more practical.

 

Laser needs less energy, and the effect is restricted to the path of the laser

 

Laser and microwave both are electromagnetic waves.

 

But the energy in a laser is concentrated in a thin beam.

 

So you have a high energy density at long range.

 

So a tiny laser diode and a small battery is enough to cause the effect.

 

Plus the necesary electronics.

 

With micrwaves one needs much more energy, as the beam is relatively wide

 

And microwaves need a larger transmitter, and big antennas.

 

The energy on one square centimeter needs to be the same.

 

But its only a small point that illuminatet with a laser.

 

With microwaves you get a broad beam

 

To get th same energy intoone square centimeter one has to illuminate the whole area with energy.

 

So you end up with many square meters which all require the same energy per square centimeter as the laser」

 

Q:Can spread spectrum be done with laser?

 

「Yes. There are tunable lasers.」

 

Q:In case of detrimental attack by laser, does it consume a lot of electric power?

 

「No.

 

It epends on the diameter of the beam.

 

With a small beam it probably is less than one watt.」

 

Q:For example, assuming you consume a lot of power, will not you lose 120kW ~ 150kW?

 

「That is peak power.

 

The power radiated during a radar pulse.

 

But the duty cycle, the time the radar is transmitting, is very small.

 

So a 120 kw radar may need only 100 watts of power supply.

 

That is continuous 100 watts.」

 

Q:For example, victims hear v2k for 24 hours. Still power consumption can be reduced?

 

「Yes, only a few watts, or even less then one wtt.

 

The electrical muscle trainers use mall batteries, and still have an effect」

 

「Microwave and laser / light are both electromagnetic waves,only of different frequency.

 

So if one rule applies to one of them, it also applies to the other one.

 

This is about the Frey effect doen with light

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Photoacoustic_effect

 

However, V2K is not based on the Frey effect, but on inducing electric currents in the brain or in the cochlear of the ear. Much similar to the cochlear implants, but with electromagnetic radiation, without wires.

 

The technology to induce V2K with light was already published by german engineer Erich Graichen in the 1920s.」

 

JP 直訳

 

Martin Bott「V2Kの聴力効果はレーダーで行うことができます。

 

しかし、レーザーを使用する方がはるかに実用的です。

 

レーザーはより少ないエネルギーしか必要とせず、効果はレーザーの経路に制限される

 

レーザーとマイクロ波は共に電磁波です。

 

しかし、レーザーのエネルギーは薄いビームに集中しています。

 

だから、あなたは長距離で高いエネルギー密度を持っています。

 

そのため、小さなレーザーダイオードと小さなバッテリーで効果が十分にあります。

 

プラス必要なエレクトロニクス。

 

マイクロ波では、ビームが比較的広いので、より多くのエネルギーが必要です

 

また、マイクロ波には大きな送信機と大きなアンテナが必要です。

 

1平方センチメートルのエネルギーは同じである必要があります。

 

しかし、レーザーを照らし出す唯一の小さな点です。

 

マイクロ波を使用すると、広いビームが得られます

 

1平方センチメートルで同じエネルギーを得るためには、全領域をエネルギーで照明しなければならない。

 

だから、あなたは1平方センチメートルあたりのエネルギーがすべて同じレーザーを必要とする多くの平方メートルで終わる

 

Q:スペクトラム拡散はレーザーで行うことができますか?

 

「はい。チューニング可能なレーザーがあります。」

 

Q:レーザーによる有害な攻撃の場合、多くの電力を消費しますか?

 

「いいえ。

 

それはビームの直径に依存する。

 

小さなビームではおそらく1ワット未満です」

 

Q:例えば、あなたが多くの電力を消費すると仮定すると、120kW〜150kWを失うことはありませんか?

 

「それはピーク時のパワーです。

 

レーダーパルス中に放射される電力。

 

しかし、レーダーが送信しているデューティサイクルは非常に小さい。

 

したがって、120kwのレーダーは100ワットの電源しか必要としない。

 

それは100ワット連続です。」

 

Q:たとえば、犠牲者はv2kを24時間聞きます。それでも電力消費を削減できますか?

 

「はい、ほんの数ワット、あるいはそれ以下のワット。

 

電気筋肉のトレーナーはモール電池を使用していますが、それでも効果はあります」

 

「マイクロ波とレーザー/光は両方とも異なる周波数の電磁波である。

 

したがって、一方のルールが一方のルールに適用される場合、他方のルールにも適用されます。

 

これは、光で行われるFrey効果についてです

 

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/光音響効果

 

しかし、V2KはFrey効果に基づいているのではなく、脳や耳の蝸牛に電流を誘導します。蝸牛インプラントに非常によく似ていますが、電磁放射を伴う。ワイヤーなし

 

V2Kを光で誘発する技術は、1920年代にドイツのエンジニアであるErich Graichenによって既に発表されました。」

 

 

 

Adviser

 

Martin Bott

 

関連動画 youtubeより

 

Remote Sensing

 

LIDAR

 

 

 

 

 

広告

 

Report this ad

 

Report this ad

共有:

TwitterFacebook9Google

 

カテゴリーテクノロジー, MARTIN BOTT

“Difference between laser and microwave and power consumption” への1件の返信

 

ピンバック: LIPE レーザー非殺傷兵器 騒音 – Targeted Individuals in JAPAN

コメントを残す

 

 

投稿ナビゲーション

過去の投稿

Asymmetric high frequency signal次の投稿

ご質問に対して

検索:検索

最近の投稿

 

LIPE レーザー非殺傷兵器 騒音

量子通信について/Quantum communication

自衛隊による国民監視裁判 内部告発文書

遠隔から殺人事件誘導は可能か?

【更新】第三者に聞こえない声アンケート

最近のコメント

 

Difference between laser and m… への LIPE レーザー非殺傷兵器 騒音…

1m アンテナ 作り方 への Oscilloscope measure…

1m アンテナ 作り方 への オシロスコープ測定方法 –…

ELF measurement method への 近況 – Targeted…

スペクトラム拡散通信について への Oscilloscope measure…

アーカイブ

 

2018年3月

2018年2月

2018年1月

2017年12月

2017年11月

2017年10月

2017年8月

2017年7月

2017年6月

2017年5月

カテゴリー

 

アンケート

テクノロジー

Martin Bott

未分類

洗脳・催眠術

測定

広告

 

Report this ad

検索:検索

最近の投稿

 

LIPE レーザー非殺傷兵器 騒音

量子通信について/Quantum communication

自衛隊による国民監視裁判 内部告発文書

遠隔から殺人事件誘導は可能か?

【更新】第三者に聞こえない声アンケート

最近のコメント

 

Difference between laser and m… への LIPE レーザー非殺傷兵器 騒音…

1m アンテナ 作り方 への Oscilloscope measure…

1m アンテナ 作り方 への オシロスコープ測定方法 –…

ELF measurement method への 近況 – Targeted…

スペクトラム拡散通信について への Oscilloscope measure…

アーカイブ

 

2018年3月

2018年2月

2018年1月

2017年12月

2017年11月

2017年10月

2017年8月

2017年7月

2017年6月

2017年5月

カテゴリー

 

アンケート

テクノロジー

Martin Bott

未分類

洗脳・催眠術

測定

ホーム 加害者の攻撃方法 加害者の攻撃方法応用 防御対策 ストーカー 被害者の特徴 ロールプレイ 問い合わせ

WordPress.com で無料サイトやブログを作成.