EIND FEBRUARI - MAART 2017

22 FEBRUARI 2017

IK ZIT WEER IN DE BIEB ......

 

Verlede week is er iemand van de woningstichting langs geweest om naar de gaten te kijken die er buiten in de muren zitten (ingeval dat er ook muizen op deze manier de woning binnen kunnen komen, al zeggen ze van niet) Marie wil de gaten toch dicht laten maken. De gene die kwam kijken zei dat hij dat zou doen en hij heeft ook al de ingang van kruipruimte dicht gemaakt en voor al het andere zou hij terug komen.

Marie liet hem ook de muur aan de zijkant van de woning zien, deze muur is nat en droogt niet op en Marie denkt dat het ook met de buurman te maken heeft (omdat hij altijd met het water bezig is) wij denken ook dat er iets chemisch in het water zit en dat dat de reden is dat de muur maar niet opdroogt. De man (van de woningstchting) moest ook bij Marie binnen kijken en zag dat zij een lekkage (van haar buurman boven) in de slaapkamer had en daarom ging hij ook even bij de buurman boven kijken. Deze man vertelde dat er bij de buurman op het balkon, bij de regenpijp op de grond, allemaal gaten zaten en dat hij terug zou komen om alles volgende week (28 februari ) te repareren.

Gisteren kwamen er mensen die gewerkt hadden aan de daken (dit was een tijdje geleden, toen zijn alle daken vervangen hadden) er moesten nu luchtroosters vervangen worden? enfin iets bij de boiler en het dak. Toen de man langs kwam om te kijken bij de boiler, zag hij dat er een lek was dat van boven kwam, en ook zag hij dat Marie haar boiler helemaal verroest was (terwijl die maar een paar jaar oud is). Daarna ging de man naar de buurman boven, om te kijken naar het lek en ook om iets te repareren op het dak, maar nog niet alles is gemaakt.

P.S. NU GEEN LAST GEHAD VAN EEN 'GROEPSTALKER' IN DE BIEB (OF NIET OPGEMERKT?) ER ZAT GEEN 'BEKENDE GROEPSTALKER' NAAST OF TEGENOVER MIJ EN IK VOELDE NU OOK NIETS ....

 

5 MAART 2017

Deze week is de man van de woningstichting geweest om de gaten, in de muren buiten te dichten en in sommige heeft hij bijebekjes geplaatsd. Bij de buurman boven is de loodgieter geweest, de loodgieter kwam om de lekkage, waar wij last van hadden, te repareren.

De man van de riolering, heeft een verstopping in de regenpijp verholpen, de pijp zat vol met bladeren en blubber (een week eerder had de andere man die kwam kijken, nog gezegd dat de regenpijp leeg was).

De hele week zijn ze mijn been en enkel aan het branden en het maakt niet uit wat ik er op leg, niets helpt! Dat gebeurt weleens meer, dat het een tijd duurt voordat ik iets heb gevonden dat ik kan gebruiken om mij tegen de pijn te beschermen, soms lukt het meteen en soms zijn zij mij te slim af. Ik heb het over 'ze' omdat het een groep mensen zijn die dichtbij elkaar wonen, sommige naast elkaar en andere wonen tegenover elkaar, zij werken allemaal samen.

Marie haar borst zit weer onder de blauwe/paarse vlekken, nu is het een borst, maar op de foto, in mijn blog, is te zien dat allebei haar borsten onder de vlekken zitten. Terwijl ik dit probeer te typen zie ik dat ze weer bezig zijn om miijn internet weg te halen, is al een paar keer vanavond gebeurd.

Verlede week had ik weer een paar leesbrillen voor Marie meegenomen en vandaag sneuvelde er weer een. Ze maken de bril meestal stuk bij de neusbrug en dan valt het glas er uit. Gelukkig zijn het geen dure brillen, maar wel stevige brillen en in een normale situatie zou je ook jaren plezier van deze brillen kunnen hebben.

Gang Stalking: Bullying for Grown-Ups

DEZE VIDEO HEB IK AL EERDER GEPLAATST: DE PERSOON DIE DIT (OOK) ERVAART HEEFT EXTRA DINGEN OPGEMERKT EN TOEGEVOEGD AAN DE VIDEO .....

EMP VEHICLE STOP

Boeing's "CHAMP" - Non-nuclear EMP weapon

ZIN EN ONZIN VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE PULS

file:///F:/TNO%20emp%20middelkoop-1991-zin.pdf

Dit is maar een gedeelte van dit onderzoek.

De reden dat ik dit gedeelte heb ge-kopieerd is omdat sommige dingen ook gebruikt worden door de mensen die ons pesten. Ik bedoel dat zij hier ook de electriciteit, de centrale verwarming etc. nodig hebben( met de apparaten die zij gebruiken) om ons pijn te veroorzaken ....

 

lr. R. Middelkoop
Fyslsch en Elektronlsch Laboratorlum TNO

ZIN EN ONZIN VAN DE ELEKTROMAGNETISCHE PULS

Een EMP. Voor personeel is inmiddels vastgesteld dat in het lichaam geen gevaarlijke temperatuurverhoging wordt opgewekt. Weliswaar zijn relatief hoge piekstromen gemeten in armen en benen (ca. 100-200 A), maar gedurende slechts zo'n korte tijd dat geen temperatuurverhoging optreedt. Dit in tegenstelling tot bv. blootstelling aan het (continue) veld van een microgolfoven of een radarsysteem. De energie-inhoud van de korte EMpuls is voor een temperatuurverhoging te gering. Andere effecten op personeel zijn tot nog toe niet geconstateerd, maar zijn ook niet op voorhand uit te sluiten. Dit is nog onderwerp van studie. Anders ligt het voor elektronische apparatuur. Met name halfgeleiders als transistors en geintegreerde circuits (IC's) zijn gevoelig voor de hoge piekspanningen en piekstromen die een EMP op de aansluitklemmen kan teweegbrengen. Daarbij komt nog dat één enkele EM-puls gemiddeld 1000 x meer energie bevat dan nodig is om zo'n halfgeleidercomponent te beschadigen. Veelal betekent dat een kortsluiting van een overgang tussen twee halfgeleidende materialen of het wegbranden van de aansluitdraden. Logische IC's, die onder meer in computers worden toegepast, zijn gevoeliger voor een EMP naarmate de dataverwerkingssnelheid hoger is. Het plaatsen van elektronische apparatuur in een dichte metalen kast biedt enige bescherming tegen directe instraling van een elektromagnetisch veld. Meestal is dat echter onvoldoende, omdat ook elektrisch geleidende kabels op zo'n kast zijn aangesloten voor communicatie met de buitenwereld of toevoer van elektrische voeding (het,,lichtnet"). Dat brengt ons op het tweede belangrijke verschijnsel: EMP-voortplanting langs elektrische geleiders. Een elektromagnetisch veld koppelt altijd met een elektrische geleider. Koppelen betekent in dit geval overdracht van energie in de vorm van een stroom of een spanning die in de desbetreffende geleider wordt opgewekt. Bij ,,geleider" valt te denken aan een telefoonkabel, het lichtnet, een hoogspanningsleiding, maar ook een koperen water- of gasleiding, en de buizen van een centrale verwarming. De stroom die in dergelijke geleiders wordt geïnduceerd kan aanzienlijk zijn. De tabel illustreert dit. Het moge duidelijk zijn dat het toevoeren van dergelijke grote stromen aan elektronica die met zo'n geleider is verbonden desastreuze gevolgen zal hebben. De grootte van de stroom
die in een geleider wordt opgewekt is afhankelijk van de lengte van die geleider en zijn richting ten opzichte van het invallende elektromagnetische veld. Zo zal een verticale mast op een schip meer energie opnemen uit de verticale component van het elektrische EMP-veld en een horizontale hoogspanningsleiding meer uit de horizontale veldcomponent. De geleider werkt aldus als een onbedoelde antenne en brengt energie uit het invallende EMP-veld over op de aangesloten elektronica. Het is zeer goed mogelijk dat tevens een aanrakingsgevaar voor personeel ontstaat. Op de uiteinden van een geleider kan een grote piekspanning ontstaan, doordat die geleider wellicht over grote lengte, bv. enkele tientallen kilometers, aan het EMP-veld heeft blootgestaan. De stroom die bij aanraking door het lichaam van de desbetreffende persoon gaat lopen is niet op voorhand ongevaarlijk. Weliswaar duurt de EM-puls kort, maar de persoon in kwestie is nu verbonden met een mogelijk uitgebreide antenne, hetgeen een geheel andere situatie is dan blootstelling aan het veld op zich. De grootte van de ,,schok" hangt af van de kleding, de vochtigheidsgraad en de lichamelijke conditie van de persoon. Een belangrijk verschil is er in de uitwerking van de EMP, teweeggebracht door een lage (endo-) of een hoge (exo-atmosferische) explosie, voor het gemak aangeduid met endo- resp. exo-EMP. Het effect van een endo-EMP is betrekkelijk lokaal, tot op câ. 100 km van het explosiepunt. Daarbij neemt de veldsterkte af met het kwadraat van de afstand. Qua omvang is een endo-EMP vergelijkbaar met bv. een blikseminslag in de directe omgeving. Een exo-EMP strekt zich echter uit over een erg groot gebied, zoals al aangegeven in afb. 6. Binnen dit gebied moet rekening worden gehouden met de maximaaloptredende veldsterkte. Dit betekent dat een uitgestrekt systeem als een mobiel straalverbindingsnet, een (inter)nationaal telefonienet of een energienet gelijktijdig over zijn gehele omvang blootstaat aan het EMP-veld. Het inbouwen van redundantie in zo'n telecommunicatienet om verbindingen te kunnen herrouteren bij tijdelijke uitval van een beperkt deel biedt geen bescherming tegen EMP-inwerking, Ook het redundante systeem staat bloot aan het EMP-veld. Hetzelfde geldt voor de reservecapaciteit (hot stand-by) in energienetten.
Geinduceerde piekstromen ln geleiders;

ondergrondse teleloonkabel van enkele kllomelers lengle 800-2000 A
ondergrondse elektricitettskabel van enkele tlentallen meters lengle 500-1600 A metalen water- of gasleidlng 500-1600 A
bovengrondse electrlciteitskabel van enkele tlentallen meters lengte 1000-3000 A UHF antennekabel, 30 m lang 400-1200 A

Ik heb het gene wat ik aan wilde geven in de tekst (zie boven) onderstreept.

Dit is een Pdf bestand en het kopieren lukte niet goed, dus ga naar de link boven en ik geef hem hier nog eens:

file:///F:/TNO%20emp%20middelkoop-1991-zin.pdf

 

 

Nu net wilde ik in google chrome (browser) aan mijn verhaal werken en toen kreeg ik het bericht dat mijn website (met een melding met dit nummer: 403) verboden was. Ik ben toen naar een andere browser gegaan en ik kwam nu wel op mijn website terecht.

Voordat ik naar de andere browser ging, wilde ik eerst nog naar mijn email in 'Yahoo' gaan en dat lukte ook niet goed, want ik wilde een email naar de website sturen (waar mijn blog opstaat) met de vraag wat er aan de hand was? Dit was dus niet nodig want de website deed het weer en ook toen ik terug ging naar 'Chrome', daar kon ik mijn website ook vinden. Het waren dus de buren (groepstalkers) die dus niet wilde dat ik aan mijn verhaal (blog) ging werken, dit hebben zij wel eens meer gedaan!!

Toen ik wisselde van browser, hoorde ik hem boven rennen, het kan ook een ander zijn die boven zit, want de buurman ging eerder weg en ik weet niet of hij het was die weer terug kwam? De buurman is 74/75 jaar oud maar hij is nog erg lenig, want hij rent buiten soms hard en in huis horen wij hem soms ook hard rennen, maar binnen doet hij het niet elke dag maar om de paar weken.

Vandaag, zat de buurman weer constant op mijn linker onderbeen te branden, daarom heb ik nu een zacht tuinkussen, met een sjaal, om mijn onderbeen gebonden, om zo de hitte van het branden tegen te houden. Dus nu loop ik in huis met een kussentje om mijn rechter enkel gebonden (dit tegen de pijnlijke klappen, lees eerdere blogs) en nu dus ook die tuinkussen op mijn linker onderbeen.

 

 

 

 

 

HOW TO BUILD A CHEAP EMP

ZONDAG

ZONDAG 

19:06 19-3-2017

Er wordt boven hard gewerkt, dingen worden neergezet, het lijkt of ze weer bezig zijn om 'nieuwe dingen' te maken zodat zij ons op een andere plaats op ons lichaam pijn kunnen doen met die elektronische apparaten die zij gebruiken.. Ook vragen Marie en ik ons af of het de buurman zelf is, of dat het een ander is die ook in de 'groep' zit, of allebei? De buurman ging zaterdag weg, maar kort daarna hoorde wij weer iemand thuis komen, al zijn de meeste dingen die er gebeuren hetzelfde, lijkt het werken (of het doe het zelve) op iets wat die jongen of mensen uit Rotterdam zouden doen, maar hij Dhz ook wel eens. Het Dhz is geen overlast en het duurt meestal niet lang, maar je weet gewoon dat het iets negatiefs is waar ze mee bezig zijn, want het veroorzaakt ons altijd pijn.

Ze hadden al eerder iets gemaakt in de keuken en gisteravond hoorde ik daar steeds een click en daarop volgde een geluid in de gang, bij de meterkast, het was net alsof de deur open ging of dat ze het probeerde te doen. Elke keer als ik de deur aandrukte, bleef het even stil, maar na 15 minuten gebeurde het weer, ik hoorde de persoon boven iets doen in de keuken en daarna volgde weer dat geluid (deur van de meterkast).

Vanochtend toen ik mij ging douchen, waaide het douche gordijn steeds naar mij toe, dus ik zette er wat tegen aan om het tegen te houden. Dit geblaas, tegen het gordijn, heeft hij wel eens eerder gedaan, maar dan veranderd hij weer dingen en dan doet hij weer iets anders om ons mee te pesten.

Gisteren (en vanochtend) brandde hij Marie in haar mond, haar mond zit nu vol met blaren, gisteren gebruikte hij een laser en vanochtend was het een soort poeder die hij in haar mond blaasde, nu doen haar mond en tong nog meer pijn.

Nou net (het is nu 22.31) hoorde ik boven weer een herrie en iemand die snel aan het rennen was, dat is toch, denk ik, de buurman.

Zoals ik al eerder meldde, maken ze alles stuk, ook de leesbrillen, nu zijn ze begonnen om ook de oortjes van de kopjes eraf te halen! Er liggen hier drie of vier verschillende kopjes (zonder oren) dat heb ik in mijn leven maar 1x meegemaakt en nu gebeurd het in een korte tijd!

De buurman gooit altijd emmers water in de wc als wij water gebruikt hebben, maar nu als we dat doen, laat hij (bijna elke dag) water in de verwarmings pijpen lopen  (de cv van de slaapkamer).

De duivengeluiden zijn ook weer toegenomen, eerst dacht ik dat het minder was, maar nee, zodra wij wakker worden of iets gaan doen wat voor hun belangrijk is, dan gaat het te keer! Ze gebruiken een apparaat met mechanische duivengeluiden om elkaar te waarschuwen, dit doen zij ook als zij weg gaan of als er iemand aankomt.

MAANDAG 20 MAART

De buurman hield zich de hele dag stil, maar het pesten ging door, overdag is het minder erg dan s'avonds en s'nachts. Door de dingen die wij voelen, heb ik gemerkt dat het toch de buurman is, maar dat hij net wil doen of hij het niet is, dat doet hij weleens meer. Zodra wij de gordijnen dicht hadden gedaan begon hij te leven (heen en weer te lopen) en hij begon ook weer dingen neer te zetten en te veranderen. Soms gaat hij bij een van de buren, (die zijn vrienden zijn) naar binnen en dan lijkt het net, als je hem hoort lopen, of hij in zijn eigen huis, boven is. Dat is ook zo wanneer hij aan de boiler, bij de buren aan het werk is,  het klinkt dan ook alsof hij aan zijn eigen boiler werkt, of aan die van ons (boiler).

De afgelopen twee weken zitten ze ook weer op mijn rechter kies en rechter oor te stralen. Mijn linker oor hebben ze al wat aangedaan, (het binnenoor) ik bedoel de opening van mijn oor lijkt groter dan voorheen en in dat oor hoor ik ook constant een geruis, daarom doe ik altijd een watje in mijn oor om het geruis iets te verminderen. Een gedeelte van dat geruis is niet alleen van mij zelf maar ook van een zender die ze gebruiken, ik weet dat het een zender is, omdat als ik weleens met Marie praat, hoor ik dat het geluid van het geruis hoger word en na een paar seconde, als ik niks meer zeg het geluid van het geruis zachter word. 

 

 

 

 

 

15:51 26-3-2017

 

Vanochtend kwam de wijkagent langs fietsen, dat was rond 10 uur en hij ging, denk ik, op bezoek bij de buurman naast ons, misschien ook bij de buurvrouw die boven woont? Zoals ik al eerder vermeld heb in mijn blog wonen de gene die ons pesten boven en naast ons, maar er zijn vele mensen die ermee te maken hebben (groepstalken). De wijkagent bleef wel een paar uur zitten, want elke keer toen Marie naar buiten moest zag ze zijn fiets staan. Dus ik ben benieuwd wat wij kunnen verwachten, het is altijd in hun voordeel, dus zij zullen wel weer iets bedacht hebben dat nog meer tegen ons werkt.

 Je merkt dat zij erg zeker zijn van hunzelf omdat de buurman (boven) mij daarnet weer enorm veel pijn deed aan mijn enkel, de pijn die ik dan voel gaat door merg en been! Ik draag altijd een kussentje op mijn enkel, dit is om mijn enkel te beschermen, maar daarnet zat het kussentje scheinbaar niet op de goede plaats en deed het toch pijn!

 In het verleden (als wij met de politie hadden gesproken) was het zo dat ze ons dan nog meer gingen pesten, daaraan kan je zien dat ze dus meer weten dan wij. Vandaag waren wij niet de gene die met de wijkagent hadden gesproken maar nu ook merk je dat ze erg overtuigd zijn dat wij niet geloofd worden, want nu zijn ze bezig om Marie haar borst meer pijn te doen.

 Vrijdag ging de buurman rond 19 uur weg en kort daarna kwam er een (jonge)man die naar boven liep (kan mijn oude buurjongen uit Rotterdam zijn, of anders die mensen van Marie de vorige woning, de mensen bij wie al de ellende is begonnen). Toen die man boven was hoorde wij hem werken, zoals ik al zei het is geen overlast, maar echt zo dat hij druk in de weer was om dingen te verplaatsen en neer te zetten of te maken, maar het is jammer genoeg altijd ten koste van ons.

 Net voordat de buurman terug kwam, hoorde ik hem dingen boven ons hoofd neerzetten, Marie sliep al onder de dingen die zij nodig heeft (spullen om onder te schuilen en om haar te beschermen tegen de pijn die zij veroorzaken) ook ik had al verschillende dingen over mij heen gelegd om mij te beschermen, terwijl ik de computer op mijn schoot had staan.

 Toen de buurman thuiskwam en naar boven liep, hoorde ik praatten en ik weet niet of zijn vriendin erbij was, maar er waren meer mensen boven en kort daarna voelde ik EEN ENORME PIJN OP MIJN HART. Het was dezelfde pijn als een paar weken geleden, er kwam toen opeens een enorme druk van lucht in de badkamer en die druk ging door mijn rug en borst, het voelde alsof mijn hart samen geperst werd (of samen gedrukt). Ik begon toen heen weer te lopen en ik besloot de kraan (in de keuken en de badkamer) open te draaien, om zo het warme en koude water eruit te laten lopen. De reden dat ik dat deed is dat ik merk dat de druk in de ruimte dan verdwijnt! Door de jaren heen heb ik dit al meer meegemaakt en zo ontdektte ik dat dit hielp, ze gebruiken nog meer apparaten, maar het water en de pijpen heeft er zeker mee te maken! (lees mijn blog).

 Die avond toen ze weer erg op mijn hart zaten, deed mijn hart zo veel pijn dat ik snel het lege opblaas bed (dat ik naast mij had liggen) over mijn hoofd trok, om zo de druk en de pijn tegen te gaan . De pijn op mijn hart doet dan net zo veel pijn als op mijn enkel, het voelt alsof mijn hart kan scheuren of dat iemand het vastpakt en draait of samendrukt,  heel eng....

 De vrouw die dat vogelvoer heeft opgehangen (lees blog) en hier woont, praatte eerst amper tegen Marie (Marie overhoorde haar weleens zeggen dat Marie niet spoorde) maar nu riep zij Marie bij haar naam toen Marie in de Albert Heyn was. Deze vrouw woont hier al twee jaar en zij begon aan Marie te vertellen over hoe zij het ervaarde om hier te wonen en zij hoorde Marie een beetje uit, zij had het vooral over een aantal mensen die zij niet aardig vind en Marie reageerde hierop.

Die vrouw zegt dan dat ze die en die niet aardig vindt, maar later zie je ze met hun lachen, dus of ze te vertrouwen is? Het is wel gek, dat nu de politie (de wijkagent) langs kwam, of het ook daar iets mee te maken heeft?

Deze vrouw kan misschien onschuldig zijn, maar Marie is al vele keren in de maling genomen, dan kwamen wij erachter dat ze bij de 'groep' die ons pesten hoorde.

Deze vrouw en de vrouw die boven haar woont, kwamen ongeveer op dezelfde tijd hier wonen (zij waren geloof ik allebei niet ingeschreven) zij kregen denk ik de woning met hulp van de gene die hier wonen. Het kan zijn dat deze mensen er niets mee te maken hebben, maar ik vind het wel gek dat de buurman waar Marie goed mee op kon schieten (die eerst in dat beneden huisje woonde) opeens overleed door een enorme pijn die hij kreeg in zijn oor!

Kort nadat de buurman in het ziekenhuis was opgenomen, kreeg hij daar bezoek van een andere buurman, deze man, die hier ook woont en die Marie altijd vertrouwde, maar die nu blijkt, er jammer genoeg ook mee te maken heeft (daar kwam ze 5 jaar later achter). De buurman (die pijn had aan zijn oor) kreeg nu bij zijn oor, een enorme grote bult en kort daarna overleed hij! Het huisje beneden kwam toen vrij en het huis daar boven kwam ook vrij (dit was omdat de vrouw, die er toen woonde, al oud was en haar dochter het beter vond dat zij ergens anders ging wonen) het huisje beneden dat vrij kwam, is het huisje waar die vrouw woont die Marie in de winkel aansprak.

 Het is zo dat ik weleens in mijn blog heb vermeld dat ik constant iets in mijn linker oor moet stoppen om het geruis tegen te gaan en dat mijn oor ook soms pijn doet. Een keer werd ik wakker en voelde en zag ik dat de opening van mijn linker oor meer open en wijder stond. Toen ik een keer onder de spullen zat (die ik moet gebruiken om mij te beschermen) terwijl ik tv aan het kijken was, zei ik iets tegen Marie iets over het progamma en opeens hoorde ik dat het geluid van het geruis/gesuis bij mijn oor, hoger werd. Toen ik stoptte met praatten ging het geluid (van het geruis/gesuis) weer naar beneden en dit herhaalde zich meerdere malen (als ik aan het praten was, dat het geluid dan veranderde). Ik denk dat het een zender is en dat deze zender er is sinds die vrouw in dat huis is komen wonen, dus ik weet niet of zij een zender heeft aan staan of dat de gene die ons pesten er een in haar vele vogelhuisjes heeft verstopt?

Deze vogelhuisjes zien er wel leuk uit maar ze zijn ook een goede plek voor iemand om iets in te verstoppen. Zoals ik al zei heeft deze vrouw er misschien niets mee te maken en zij kan onschuldig zijn, de tijd zal het leren! Het zou ook zo kunnen zijn dat hij die boven woont, het zelf doet vanaf zijn slaapkamer/kamer (dat gestraal op mijn oor) en dat het toeval is dat ik last kreeg (aan mijn oor) toen die vrouw hier kwam wonen?

Het is nu 22.36

De buurman was Marie weer erg aan het pesten, zo erg dat ze het uitgilde van de pijn en zij zich uit wanhoop heeft verscholen onder de folie en de rest van de spullen (die haar beschermen) gooi ik dalijk wel over haar heen. Het is erg zielig dat zij dit op haar leeftijd nog moet meemaken en dit al meer dan 10 jaar!

Nou net, hoorde de buurman boven, weer druk aan het werk en hij deed ook iets bij de centrale verwarming (de cv in de zitkamer (cv is tegenover ons waar wij zitten/slapen). Ik weet niet of die andere persoon er nog is, de man die vrijdag naar boven ging en of hij nu samen met de buurman dingen aan het verzetten en veranderen is?

18:53 28-3-2017

Gisteren, omstreeks deze tijd, was een van de buren (die opdrachten uitvoert voor de andere buren 'de groepstalkers') weer bezig iets te doen in het gemeenschappelijke tuintje. De helft van de dingen die hij doet zal wel goed zijn, maar de andere helft is om iets te plaatsen of te verplaatsen dat met die apparaten te maken heeft die ons pijn moeten doen. Ik denk dat wat ze verplaatsen, dat dat de ontvangers zijn en dat boven (bij de buurman) dat de zenders zijn (of andersom) maar het heeft met een apparaat te maken. Deze man had ook wat gerommeld bij het muurtje bij het raam waar de planten potten op de grond staan, dus of hij daar wat in stopt? Kort daarna voelde Marie een enorme pijn aan de onderkant van haar lichaam, precies vanaf de plek waar hij bezig was geweest met werken! Marie heeft nog gekeken of zij wat kon vinden, maar zij weet niet hoe het eruit ziet en hoe klein het is, het zou ook vermomd kunnen zijn als een insekt of spijker, wie weet?

De laatste tijd zitten ze ook heel erg op mijn hart, ook gisteravond, het komt van de buurman boven, maar buiten staat er ook weleens iemand, want Marie heeft een paar keer iemand betrapt toen zij onverwachts het gordijn open deed, ze kon niet zien wie het was, want de persoon stond gebukt onder het raam of liep gebukt weg. Ook denk ik dat de andere buren die bij het 'groepje' horen, ook iets vanuit hun huis kunnen doen met een apparaat en dat het dan belangrijk is hoe het andere 'apparaat' (dat buiten in de tuin verstopt is) er bij ligt?

Ik vind het ook vreemd dat de wijkagent, hiernaast bij een van de buren (die ook bij het 'groepje' hoort) twee uur op bezoek is geweest. Het is wel zo, dat als hij  bij ons onverwacht langs kwam, hij dan wel eens iets liett ontvallen over de gene waar wij iets over te zeggen hadden en dat hij die persoon dan in bescherming nam, hierdoor merkte wij dat hij dus al eerder bij die persoon langs was geweest! Nu hebben wij hem nog niet gezien, maar ik vraag mij af of het wel allemaal eerlijk verloopt, het is gek dat al die andere wel gelooft worden en wij niet, en dat hij hun ook steeds verdedigt! Ik heb er niets op tegen als het verhaal klopt, maar soms merken wij dat niet het geval is! Bijvoorbeeld toen de wijkagent dacht dat de buurman boven hier vier jaar langer woonde dan Marie, terwijl dat niet zo was, want de buurman kwam hier dezelfde tijd als Marie hier wonen. Wat ook irritant is, is dat hij soms neerbuigend tegen ons praat vooral tegen mij omdat ik met deze blog bezig ben, maar dat doe ik juist omdat Marie wil dat wij alles vertellen en naar buiten brengen, want wij lijden en als wij ons mond zouden houden, lijden wij in stilte.

Het is net als die keer dat Marie, de buurman die hier schuin tegenover woont, jaren vertrouwde en alles aan hem vertelde. Zij vetelde hem bijvoorbeeld dat zij het slot van haar deur ging vervangen, of ze vertelde hem over de plantjes die zij ging planten. Ook vertelde ze hem dat het ze het zo vervelend was dat iemand haar plantjes steeds vernielde en wij vonden het raar dat hij nooit wat zag, al woonde hij  schuin tegenover haar, ook toen er weleens bij haar afwezigheid, iemand in huis was geweest. Marie gebruikte juist de ingang aan zijn kant van het huis zodat, als het weer zou gebeuren er een grote kans was dat hij wel iets zou zien , maar dat was nooit het geval, omdat hij zijn handlangers beschermde! Deze man roddelde ook van de gene die boven ons woont en zei dat hij hem niet mocht, terwijl ze de beste vrienden zijn, maar dat is hun tactiek!