18. jun, 2016

#GANGSTALKING PERPS SCHEMING THEIR DIRTY TRICKS

Dit zijn twee andere die er ook mee te maken hebben, de een met de bril moet altijd voor de andere klusjes doen, zoals in het gemeenschappelijke tuintje werken om dingen te plaatsen. Altijd als hij iets in de tuin doet, geldt ook voor de een die ernaast zit, hij werkt ook in de tuin, dan verergeren mijn klachten, meestal breken dan mijn tanden,