LEES OOK MIJN VOORPAGINA / DEZE TEKST OVER GROEPSTALKEN HEB IK VAN DE FACEBOOK PAGINA VAN: ADAM EBNHEWAA

 


Adam Ebnhewaa
 heeft Gmk Amsterdam beoordeeld — 1 ster

 

MIJN PROBLEEM HEEFT MET GROEPSTALKEN VAN BUREN EN HANDLANGERS TE MAKEN!

NIET ALLES OP Adam Ebnhewaa FACEBOOK PAGINA (EN OOK NIET ALLES WAT HIERIN GEMELDT WORDT) GAAT OVER MIJ!

HET ENIGE WAT MIJ INTERESSEERD IS HET GEDEELTE  OVER 'GROEPSTALKEN' EN HET ONBEGRIP OM NIET GELOOFD TE WORDEN!

 

DIT MET DANK AAN Adam Ebnhewaa.

 

 

GROEPSTALKEN

 

Groepstalking: Nederlandse overheid en haar handhavingsdiensten zijn nalatig

Om welke aantallen slachtoffers gaat het?

Het is belangrijk te realiseren dat de meeste mensen die dit aangedaan wordt niet eens zullen begrijpen wat hun precies overkomt. Schattingen over het aantal mensen dat daadwerkelijk de dood vindt na stalking lopen uiteen van honderd tot enkele duizenden per jaar. Het aantal slachtoffers dat langdurig geestelijk lijdt is een veelvoud. Het aantal mensen dat gecriminaliseerd wordt (door mee te werken) is hier weer een veelvoud van. We spreken hier van massa mensenrechtenschending door een bekend clubje vrijmetselaren en heksen in officiële posities van macht.

Groepstalking komt voor in westerse landen en is een onderdeel van een methode om mensen uit te schakelen of personen in diskrediet te brengen zodat ze niet meer geloofd worden
Het slachtoffer wordt geïsoleerd, werkeloos, uitgeput en (financieel) afhankelijk gemaakt, maar vooral ook buitenzinnen gebracht. Het doel van deze methode is dat het slachtoffer zelfmoord pleegt, depressief raakt, zijn buren aanvalt en/of vermoord, e.d. Dus, de geestelijke, sociale en/of lichamelijke dood van het slachtoffer. Dat maakt degenen die hier aan meewerken medeplichtig aan moord met voorbedachte rade of medeplichtig aan het aanzetten tot een dergelijke daad.

Groepstalking is een laffe moord

Zoals in alle landen in de wereld wil ook in Nederland de zittende macht zijn positie behouden. Dat gebeurt niet middels democratische middelen maar met grof geweld. Van andere landen is bekend dat mensen niet erg subtiel worden uitgeschakeld. In onze westerse wereld gebeurt dat wel subtiel maar dat is dan net zo erg. Geheime diensten maar ook vrijmetselaars zijn niets anders dan verlengstukken van de (criminele) elite om posities te behouden of uit te breiden. Dat daarbij allerlei volkomen normale, vaak willekeurige mensen, het slachtoffer van worden en in gevangenissen belanden en vele doden vallen is iets dat kennelijk wordt geaccepteerd. Geheime diensten zijn overheid en als zodanig wanen ze zich nagenoeg onaantastbaar. Het is dan ook zeer kwalijk te noemen dat er daar sociopaten werken die graag voor God spelen.

Is het deelnemen aan groepstalking strafbaar?
Zeer strafbaar. Stalking is een misdaad. In Nederland kan je er drie jaar gevangenisstraf voor krijgen. Het uit de slaap houden is een vorm van marteling. De overige zaken zijn verder te classificeren medeplichtigheid bij een misdrijf maar in het algemeen kan gesteld worden dat het hier gaat om misdaden tegen de menselijkheid met de dood als doel. Dit heet moord met voorbedachte rade en daar staat levenslange gevangenisstraf voor. Internationale wetgeving vereist voorts dat Nederland deze zaken pro-actief aanpakt. Dat klachten serieus genomen worden en dat daders worden vervolgd of definitief niet meer in een positie mogen werken waar zij groepstalking kunnen organiseren zoals media, overheid en scholen. 
Ik verwijt de Nederlandse overheid en haar handhavingsdiensten grove nalatigheid in de controle van haar eigen diensten op zulke buitensporigheden en het pro-actief onderzoeken van deze vorm van georganiseerde misdaad.

GROUPSTALKING HOW THE SYSTEM WORKS

ELECTRONIC HARASSMENT AND GANGSTALKING YET ANOTHER POINT OF VIEW