VERWARDE MENSEN

 

VERWARDE MENSEN

Waar komen toch ineens al die verwarde mensen vandaan? Henk van Essen destijds korpschef van Politie Haaglanden, tegenwoordig werkzaam bij de korpsleiding van het dagelijkse bestuur van de Nationale Politie, zei in het TV programma Nova Den Haag vandaag op 21 April 2010 dat hij voetbal hooligans aan wilde pakken door ze te desorienteren (verwarren), door middel van elektromagnetische geluidsgolven. Directed energy weapens waarmee ultrasone golven worden uitgestraald die de hersenen aantasten, om ze daarna gemakkelijk op te kunnen pakken. Dit hebben zij daarvoor al jaren op onschuldige burgers uitgeprobeert, waarvan er waarschijnlijk de nodige mensen in een psychiatrische inrichting terecht zijn gekomen, of zelfmoord hebben gepleegd. Ook mensen die van de ene op de andere dag plotseling stemmen gaan horen, en door die stemmen bedreigd worden en aangezet worden tot een misdrijf, om ze zo op te kunnen pakken. Zie ook www.stemmenhoorders of kijk op stichting weerklank het kontaktblad van stemmenhoorders. Dit alles is het werk van politie en geheime diensten, ik weet dit uit 25 jaar ervaring, wij leven al een paar decenia in een politiestaat. Korthals Altes waarschuwde in 1996 al voor zogenoemde directed energy weapons waarmee ultrasone golven worden uitgestraald die de hersenen aantasten. Je gaat eraan dood of je lijdt ondragelijk. Een andere versie verstoort de lichaamscellen via elektromagnetische velden waardoor het slachtoffer gek wordt. Zij noemen dit Soft-killing. Dit was dus al in 1996 bekend bij de regering. Het wordt tijd dat aan dat machtsmisbruik van de politie en de geheime diensten een einde komt, en er openlijk verzet opkomt bij de burgers door dit openbaar te maken.

Korthals Altes zegt in een artikel van de 'Groene Amsterdammer' augustus 2016 link:  

www.groene.nl/artikel/we-zijn-heel-verkeerd-bezig--2

 

Op grond van het humanitaire oorlogsrecht werd rond 1900 het militaire gebruik van de dum-dumkogel verboden, wegens de buitensporige verwondingen die hij veroorzaakt. Korthals Altes constateert dat het militair-industrieel complex sindsdien wapens heeft ontwikkeld die vele malen barbaarser zijn, zoals lasergeweren die het oog verwoesten. Ooit bedoeld voor de identificatie van vijandelijke objecten of de verstoring van elektronica, kon de laser nu worden ingezet tegen soldaten met het doel hen voor altijd blind te maken. De straal is onhoorbaar en onzichtbaar.

 

Het tekent volgens Korthals Altes het cynisme van het militair-industrieel complex. ‘Het complex ontwikkelt technologie die tegen zo min mogelijk kosten snel en efficiënt de vijand zoveel mogelijk kan belasten met gecompliceerde verwondingen. Het lasergeweer mag inmiddels op de VN-lijst van verboden wapens staan, nog steeds wordt er gewerkt aan andere directed energy weapons, wapentuig dat met ultrasone golven of magnetische velden werkt om de hersens van de getroffene of diens zenuwstelsel aan te tasten.’ De sleutel voor de beheersing van de wapenindustrie ligt bij regeringen, het hangt volgens Korthals Altes van hun wil af in hoeverre de industrie de ruimte krijgt. ‘De ontwikkeling van nieuwe wapens voltrekt zich bijna geruisloos, waardoor er in de publieke opinie een beangstigende stilte over deze problematiek heerst. Dat komt ook doordat regeringen van landen met een grote wapenindustrie de neiging hebben een oogje dicht te doen. De publieke opinie moet vooral niet worden gealarmeerd.

 

ELECTROMAGNETIC WEAPONS MINISTER OF NATIONAL DEFENCE FOR POLAND

Gang Stalking, Electronic Harassment - How the System Works

OP TWITTER/FACEBOOK

VERWARDE MENSEN

ALS ZE JE NIET GELOVEN ZEGGEN ZE DAT JE VERWARD BENT! ALS JE VERWARD BENT DENK JE DAT JE DE WAARHEID SPREEKT! HELP WAAR KAN JE DAN TERECHT ALS JE ECHT DE WAARHEID SPREEKT?

 

Ik krijg geen kans, als ik thuis ben, om aan mijn blog te werken, omdat als ik even bezig ben met mijn blog, mijn buren de stalkers ( of hun handlangers) mijn computer uitschakelen.

Als ik in de Bieb ben, dan werk ik meestal aan mijn blog. dat is maar 1x per week en dan voor maar 2 uurtjes.

Ik maak veel taal fouten, omdat ik nog niet rustig de tijd heb gekregen om alles door te lezen en te verbeteren, omdat ik meestal bang ben dat mijn info op de computer weer wordt opgevangen en dat mijn beeld dan wordt weg gehaald. Daarom typ ik wat ik typen kan en verbeter de fouten wel een keer als ik  tijd heb, misschien wel weer in de bieb of op een andere computer en als het soms lukt, thuis.

Ik heb weer veel te vertellen tot gauw!

P.S. IK ZIT OOK OP TWITTER EN FACEBOOK

P.P.S. VEEL GEBEURD, POLITIE NOEMT ONS VERWARD EN KAN OF WIL NIKS DOEN OM ONS POSITIEF TE HELPEN EN HET OP TE LOSSEN. WEGENS DIT BESCHULDIGT DE BUURMAN BOVEN, ONS INEENS NA 5 JAAR, VAN OVERLAST? DE BUURMAN HEEFT TEGEN DE POLITIE GEZEGD DAT HIJ SOMS NIET KAN SLAPEN VAN ONS? NU INEENS NA 5 JAAR ZEGT HIJ DAT OMDAT DE POLITIE BIJ HEM IS GEWEEST! WAAROM HEEFT HIJ DAT NIET EERDER AAN ONS VERTELD?  DAN HADDEN WIJ, ALS HET ECHT ZO WAS, ER IETS TEGEN KUNNEN DOEN! WIJ ZIJN RUSTIGE MENSEN EN HIJ VEROORZAAKT JUIST DE PROBLEMEN MET DIE APPARATEN DIE HIJ GEBRUIKT TEGEN ONS. DE BUURMAN MAAKT ZELF EEN HERRIE ALS HIJ WEG GAAT, NET OF HIJ GAAT VERHUIZEN EN IDEM DITO ALS HIJ THUIS KOMT. DE HARDE GELUIDEN MAKEN ONS NIKS UIT, MAAR WEL DE REDEN WAAROM HIJ HET DOET. HET ZIJN DE APPARATEN DIE HIJ NODIG HEEFT OM ONS TE PESTEN, WANT ALTIJD ALS HIJ ERMEE BEZIG IS VOELEN WIJ DE PIJN!

ZELF LUISTEREN ZE ONS AF EN GEBRUIKEN ZE VERSTERKERS OM TE KUNNEN  DOEN WAT ZE DOEN EN OM ZO NIET BETRAPT TE WORDEN!! JE HOORT HET ALS ZE DE VERSTERKERS AAN HEBBEN STAAN, WANT ALS WIJ DE BANK VERSCHUIVEN DAN HOOR JE EEN HARD GEPIEP!! OOK DE STOEL WAAR MARIE OP ZIT, ALS ZIJ BEWEEGT IS HET NET ALSOF DE STOEL HET BEGEEFT. DIT HOOR JE NIET ALTIJD, ALLEEN ALS HIJ DE VERSTERKERS AAN HEEFT STAAN!!

DE VERSTERKERS STAAN ALTIJD AAN, MAAR ZE STAAN NIET ALTIJD GERICHT OP DEZELFDE DINGEN, HET IS MAAR NET WAAR ZE JE WILLEN RAKEN EN WAT ZE WILLEN DOEN OF HOREN ETC. HET ZOU MIJ NIET VERBAZEN, NU DE POLITIE ONS WEER AAN ONS LOT OVER LAAT (OMDATWIJ NIET GEHOLPEN WILLEN WORDEN DOOR EEN OF ANDER PSYCHIATRISCHE INSTELLING)  DAT DE BUURMAN MISSCHIEN DE VERSTERKERS EN HET GELUID WEER GAAT GEBRUIKEN ALS EXCUUS VOOR DE OVERLAST? MISSCHIEN NIET, MAAR DAT DEDEN ZE VROEGER WEL, ZO IS HET ALLEMAAL BEGONNEN, MET HET VERSTERKEN VAN DE TV. DE TV KLONK KEIHARD IN DE HAL VAN DE FLAT ZOALS EEN VOETBAL STADION.

IN DE ANDERE WONINGEN HEBBEN ZIJ ZELF GEEN AANKLACHT INGEDIEND OVER OVERLAST, MAAR WIJ VONDEN HET EEN VERVELEND IDEE  DAT ANDERE MENSEN DAT WEL ZOUDEN DENKEN! DAT WAS OOK HUN PLAN! DAAROM GINGEN WIJ ALTIJD, ALS DIT GEBEURDE NAAR DE POLITIE!!

DE POLITIE HEEFT IN DE VORIGE WONINGEN  TEGEN ONS ALTIJD GEZEGD DAT WIJ DE TV GEWOON AAN MOESTEN ZETTEN EN/OF DE MUZIEK, DIT WERD DENK IK AAN ONS VERTELD OMDAT DE POLITIE ONS NIET SERIEUS NAMEN/NEMEN EN OOK OMDAT DE ANDERE TEGEN ONS GEEN KLACHT HADDEN INGEDIEND.

HET IS NIET MOGELIJK EN OF HET LUKT MIJ NIET OM MIJN BLOG (VERHAAL) IN VOLGORDE TE PLAATSEN, MIJN EXCUSES HIERVOOR!

IK ADVISEER U DAN OOK OM NAAR DE DATUM VAN MIJN BLOG TE KIJKEN OM ZO TOCH DE VOLGORDE TE KUNNEN VOLGEN VAN MIJN VERHAAL OVER DE GROEPSTALKERS .....

WIJ HOPEN DAT IEMAND ONS KAN OF WIL HELPEN OM DEZE MENSEN TE ONTMASKEREN!

PACTS INTERNATIONAL = PEOPLE AGAINST COVERT TORTURE & SURVEILLANCE (ZIE ONDER OOK NEDERLANDSE VERTALING DOOR GOOGLE)

 

PACTS, International started in December, 2015 when a group of concerned targeted individuals gathered to continue activism efforts towards our freedom from covert torture and harassment, also known as electronic harassment. 

Electronic harassment consists of organized stalking - when a group of people stalk and harass an individual - and remote electronic assaults - specific frequencies or other types of signals aimed at an individual that may induce pre-designed effects, such as pain induction, voices in the head, visual and audio hallucintions, burning to the skin, damage to internal organs, memory loss, disorientation, cardiac arrhythmias and arrest and much more. 

These technologies are also known psychotronic weapons and have the capability of accessing and controlling a human being to varying degrees according to the purpose of the user. 

Research for these technologies has been ongoing since the early fifties with the inception of MKULTRA, the CIA's former mind control research program. 

The most prominent early researcher in this field is Jose Delgado, a Yale neuroscientist who experimented in early 50's and 60's with electromagnetic frequencies aimed at monkeys, cats, and even humans to remotely control their movements, emotions, and behavior. 

To achieve this he originally began with implants, however later in his research, he found he could accomplish similar results without implants.  Now more than 50 years later the technologies have advanced far beyond what most Americans would believe possible.

As targeted individuals, our goal is to educate the general public about these technologies and obtain help for those captured in this virtual matrix.

 

DOOR GOOGLE VERTAALD NAAR HET NEDERLANDS (NIET FOUTLOOS):

 

People Against Covert foltering

& Surveillance, International
Huis
Over ons
Nieuwsbrieven / Evenementen
Mededelingen
Verwante groepen / Links
International Groepen
Professionele diensten
Docs / eBooks / Wetgeving
podcast Archives
Neem contact met ons / Donaties
PACTEN, International begon in december 2015 toen een groep van betrokken gerichte individuen verzameld om activisme inspanningen voor onze vrijheid van geheime marteling en intimidatie, ook wel bekend als elektronische intimidatie voort te zetten.

Cyberpesten bestaat uit georganiseerde stalking - wanneer een groep mensen stengels en bestoken individu - en verre elektronische aanvallen - specifieke frequenties of andere typen signalen gericht op een persoon die vooraf ontworpen effecten, zoals pijn inductie kan veroorzaken, stemmen in het hoofd, visuele en auditieve hallucintions, branden op de huid, schade aan inwendige organen, geheugenverlies, desoriëntatie, hartritmestoornissen en arresteren en nog veel meer.

Deze technieken zijn ook bekend psychotronic wapens en het vermogen van toegang tot en het besturen van een mens of mindere mate volgens het doel van de gebruiker.

Research voor deze technologieën loopt sinds het begin van de vijftiger jaren met de oprichting van MKULTRA, de CIA voormalige mind control onderzoeksprogramma.

De meest prominente vroege onderzoeker op dit gebied is Jose Delgado, een Yale neurowetenschapper die in de vroege jaren '50 en '60 met elektromagnetische frequenties die gericht zijn op apen, katten, en zelfs mensen op afstand controle over hun bewegingen, emoties en gedrag geëxperimenteerd.

Om dit hij aanvankelijk begon met implantaten, maar later in zijn onderzoek te bereiken, vond hij dat hij vergelijkbare resultaten zou kunnen bereiken zonder implantaten. Nu meer dan 50 jaar later de technologieën die veel verder dan wat de meeste Amerikanen mogelijk zou geloven hebben gevorderd.

Als gerichte individuen, ons doel is om het grote publiek te informeren over deze technologieën op te voeden en het verkrijgen van hulp voor mensen gevangen in deze virtuele matrix.